загрязнение

 • 21загрязнение — tarša statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. contamination; pollution vok. Verschmutzung, f; Verunreinigung, f rus. загрязнение, n pranc. contamination, f; pollution, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 22загрязнение — užteršimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. pollution vok. Verunreinigung, f rus. загрязнение, n pranc. pollution, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 23загрязнение — teršimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų, vibracijos, šilumos ir triukšmo, kurie gali būti kenksmingi žmogaus sveikatai ir aplinkai, išleidimas į aplinką. atitikmenys: angl. making dirty; pollution; soiling vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 24загрязнение — teršalų nusėdimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Teršalų patekimas iš atmosferos į imtuvą. atitikmenys: angl. immission vok. Immission, f rus. загрязнение, n; иммиссия, f ryšiai: sinonimas – teršalų imisija …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 25загрязнение — kontaminacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Audinių arba ląstelių kultūros užteršimas bakterijomis, grybais, virusais. Dėl to iškreipiami tyrimų rezultatai, gali žūti ląstelės. atitikmenys: angl. contamination vok.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 26загрязнение — kontaminacija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Magmos užsiteršimas pašaline (gaubiančių uolienų) kitos sudėties medžiaga, kuri nėra visiškai asimiliuojama. atitikmenys: angl. contamination vok. Kontamination, f rus.… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 27загрязнение — užteršimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Reiškinys, kai kenksmingosios medžiagos ar preparatai tiesiogiai ar netiesiogiai patenka į medžiagas, daiktus ar teritoriją ir gali padaryti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 28загрязнение — tarša statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pavojų žmogaus sveikatai, gamtinėms ekosistemoms, žalą materialiajam turtui keliančių medžiagų ar energijos patekimas į aplinką dėl žmogaus veiklos. atitikmenys: angl. making dirty;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 29загрязнение — tarša statusas T sritis Energetika apibrėžtis Nepageidaujamas, pavojingas vandens, oro ar dirvos teršimas. atitikmenys: angl. contamination; pollution vok. Verunreinigung, f rus. загрязнение, n pranc. pollution, f …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 30Загрязнение почв — Загрязнение почв  вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий… …

  Википедия